การให้บริการของเรามีรูปแบบดังนี้

  • International Air-Sea Freight Forwarder

เป็นตัวแทนบริการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางอากาศและทางเรือ

  • Customs Clearance Inbound-Outbound

บริการผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าขาเข้าและออกและบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง

  • Consoldator

บริการรับจัดระบบสินค้าตู้คอนเทนเนอร์

  • Transportation & Distribution

ให้บริการจัดส่งสินค้าและกระจายสินค้า

  • Warehousing & Packing Services

ให้บริการคลังสินค้ารวมทั้งการจำหน่ายและจัดทำแพ็คกิ้งสินค้า
(บรรจุหีบห่อทั้งใน-นอกสถานที่)

  • Mover Project

ให้บริการด้านข้นย้ายสินค้าเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ


    Link 
 
 

Bannex Global Co., Ltd.
Nonthaburi, 86/5 Moo 9, Soi Timland, Ngamwongwan Road, Bangkean, Muang, Nonthaburi 11000.
Tel: +66 (0)2-951-0404, +66 (0)2-95- 0074-6

copyright © 2009 All Rights Reserved.
ฺิิิ